Så syntes Föreningen Norden i media på Nordens dag