Aktuellt

15 sep 2016

Ta nätet på allvar

omslag-ta-natet-pa-allvarNätaktivisterna är ett projekt som under tre år jobbat för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Nu har projektet sammanfattats i boken Ta nätet på allvar. Den riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet. Med hjälp av fakta, tips och unga nätaktivisters egna berättelser får du svar på frågor om antirasistisk nätaktivism. Syftet är att stötta och uppmuntra unga i att ha mod att stå upp för grundläggande mänskliga demokratiska värden och vara antirasistiska aktörer på nätet.

Projektet har drivits av föreningen Norden, Ung Media och Ungdom Mot Rasism och har finansierats av Allmänna arvsfonden.

Här hittar du boken digitalt.

Aktuellt hos Föreningen Norden