Samarbeten

Föreningen Nordens ändamål är att främja och utveckla samarbete inom och utåt norden. Detta förstärks genom ett regleringsbrev från svenska regeringen som Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor.

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem