Vänskap i Norden 

är temat för årets 

Nordiska biblioteksvecka