Vi skriver under Deklaration för en stark demokrati