Förbundsstyrelse

I föreningens styrelse sitter våra förtroendevalda som representerar föreningen. De är språkrör i frågor som rör föreningen och arbetar med att genomföra föreningen Nordens uppdrag. De möts och diskuterar föreningens framtid fyra gånger per år.

Åsa Torstensson, Strömstad
Förbundsordförande Åsa leder styrelsens arbete tillsammans med generalsekreteraren och representerar föreningen Norden i Sverige i olika sammanhang både i Sverige och i Norden.
Kontakt: [email protected]

Ledamöter

Birgitta Englin, Stockholm
Birgitta är vice ordförande och senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning.

Fredrik Jacobsen, Malmö
Fredrik är styrelseledamot och anställd på Föreningarna Nordens Förbund.

José Perez Johansson, Stockholm
José är styrelseledamot och utredare på Nordens Fackliga Samorganisation, NFS.

Eivor Olofsson, Haparanda
Eivor är styrelseledamot och tidigare rektor för Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda.

Sven-Olov Edvinsson, Kasamark
Sven-Olov är ordförande i föreningen Norden Västerbotten och vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige.

Anders Edvinsson, Östersund
Anders är ordförande i föreningen Norden i Östersund-Jämtland.

Nils Ingmar Thorell, Ronneby
Nils Ingmar är ordförande i föreningen Norden Blekinge.

Adjungerade

Mats Lundborg
Mats är rektor för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, som är Föreningen Nordens egen folkhögskola. Som rektor sitter han som adjungerad i Föreningen Nordens styrelse och hans uppdrag på Biskops Arnö består av att leda och utveckla verksamheten i enlighet med stiftelsens ändamålsparagraf.

Veronica Öhlund adjungeras som personalrepresentant.

Ida Berg, Växjö
Ida är medlem i föreningen Norden Växjö och invald som ungdomsrepresentant.