Civilsamhället behöver spela en viktigare roll i det nordiska samarbetet