Föreningen Norden i Boden anordnade en egen perspektivdialog