Verksamhetsberättelse från ett händelserikt år med förnyelse i fokus