Josefin Carlrings rapport från mötet med Nordiska Ministerrådets civilsamhällesnätverk