Islands statsminister: “Vi finner en stark tillit till Norden även här ute i periferin”