2. Ett samskapande arbetssätt

Samskapande eller co-creation är ett designverktyg som används för att bjuda in nyckelintressenter att tillsammans producera ett gemensamt resultat och värde.  Co-creation används för att generera idéer, lösa problem, förbättra prestanda samt skapa nya produkter eller tjänster.

I processerna medverkar representanter från lokal, regional och nationell nivå, samt representanter från alla samhällssektorer. Det vill säga det offentliga, näringslivet, akademin och civilsamhället.

Med olika perspektiv och erfarenheter byggs så kallade samverkansplattformer kring en specifik samhällsutmaning. Detta är ett nytt sätt att möta en samhällsutmaning som ingen part eller aktör kan lösa på egen hand.

Vi vet av egen erfarenhet att även komplexa samhällsutmaningar går att lösa inom ramen för strukturerade samverkansplattformar med tydliga processer för arbetet.  Den gemensamma processen skapar ägande och engagemang samt mer innovativa idéer.

Föreningen Norden har stor erfarenhet att arbeta och driva den här typen av utvecklingsarbete. Under många år har vi framgångsrikt deltagit som länk mellan olika intressenter och politiska företrädare inom ramen för vårt EU- och Östersjösamarbete.

Vi vet av egen erfarenhet att även komplexa samhällsutmaningar går att lösa inom ramen för strukturerade samverkansplattformar med tydliga processer för arbetet. Den gemensamma processen skapar ägande och engagemang samt mer innovativa idéer.