3. Idélab Norden i tre steg

Steg 1: Idéinsamling


Idéerna samlas in via ett formulär på vår hemsida där du kort presenterar din idé genom svar på följande frågor. Det går att skicka in idéer från den 23 mars till den 31 maj 2021.

Varför?

Kort introduktion till den samhällsutmaning din idé handlar om. Om tillgängligt, referera gärna till en rapport, forskning, statistik, regeringsstrategi, utredning eller liknande.

Hur?
Kort beskrivning av tillvägagångssättet. Hur ser ditt förslag på lösning ut? Tillsammans med vem/vilka ska den genomföras?

Vad?
Vad är det för konkret idé eller initiativ du vill skicka in till Idélab Norden? I vilken fas är din idé eller initiativ? Är det en ny idé eller är det en existerande som kan vidareutvecklas, upp skalas, överföras i annan region.

Steg 2: Urval


Idéer granskas av en arbetsgrupp av nordiska representanter med olika perspektiv.

Steg 3: Idéernas nästa fas


Idélab Norden är neutral plattform för att ta emot idéer om hur det nordiska samarbetet kan stärkas och utvecklas. Det betyder att det är du som äger din idé. Idélab Norden erbjuder en plattform för hur din idé kan testa, utvecklas och spridas tillsammans med andra aktörer.

Föreningen Norden kommer att dela in de inkomna idéerna i tre kategorier.

1) De idéer som eventuellt kan genomföras tillsammans med Föreningen Nordens kansli.

2) De idéer de som kan skickas vidare till andra officiella Nordiska parter samt civilsamhällets parter.

3) De som kan utgöra grund till nya initiativ och samarbeten och som förutsätter att fler är med i idéutvecklingen. I dessa fall kan Föreningen Norden komma att facilitera träffar för att sätta igång processen. Stödja det fortsatta arbetet, men inte ta ägandeskapet över hur idéer testas och tas vidare.

I juni 2021 kommer vi att återkoppla kring, om eller hur din idé eventuellt skulle kunna tas vidare.