4. Kriterier och urval

1) Vem kan skicka in sin idé?

a) Du som representant av organisation eller samhällsaktör är välkommen att vara med som en är del av lösningen för att Norden ska vara en region där människor vill leva, bo och arbeta.

b) Du som medborgare som brinner för nordiska frågor och samverkan med aktörer i Sverige och Norden.

c) Du som jobbar på organisationer med befintliga utmaningar och har pågående projekt eller initiativ som kan stärka nordiska samverkan.

2) Vilken sorts idéer kan skickas in?

Oavsett om du som privatperson eller organisation inkommer med en idé så efterlyser vi idéer inom följande tematik:

a) Ett demokratiskt Norden – att skapa delaktighet som leder till ägandeskap och ansvar.

b) Hållbar framtid i Norden – ett social, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Norden.

c) Samarbete inom och mellan det officiella och ideella Norden – arbetssätt som inkluderar olika aktörer baserat på tvärsektoriell, transnationell och flernivåsamverkan.

d) Stärkt nordiskt samarbete över generations- och nationsgränser – kompetensförsörjning, generationsväxling, åldersdiskriminering.

3) Finns det några formella krav?

Sökande person eller organisation ska:

a) Arbeta med nordiskt samarbete på strategisk eller operativ nivå eller direkt ha erfarenhet eller intresse av dessa frågor.

b) Vara medborgare i ett nordiskt land.

c) Godkänna att din idé tillsammans med dina kontaktuppgifter kan komma att synliggöras och förmedlas till andra som jobbar med att utveckla Nordiskt samarbete.

4) Vad menar vi med en idé?

Med idé menar vid:

a) Nya metoder, arbetssätt och initiativ som adresserar en konkret samhällsutmaning

I. Vidareutvecklade metoder och samarbetsformer i Norden,

– Metoder eller tillämpningar som kan överföras till nytt sammanhang,
– skalas upp genom Nordens potential,
– uppgraderas genom deltagande av andra aktörer i flernivåstyrningsperspektivet.
– Detta inkluderar också utveckling av helt nya initiativ.

II. Projektidéer för testning eller vidareutveckling som genereras i idélabbet och partnerskap som bildats för deras efterföljande genomförande.

b) Förslag till politiska rekommendationer för regeringarna i Norden, finansiärer och Nordiska ministerrådet, som säkerställer tillräckliga finansiella, regulatoriska och strukturella omständigheter för att stimulera ett mer givande nordiskt samarbete.