Miljö och klimat

Latest updates

Aktuellt i Norden
6 April 2021

Digitalt seminarium med fokus på EU:s gröna giv

Välkommen till seminariet “Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling”. Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan tackla dessa utmaningar. Vi arrangerar ett digitalt seminarium med fokus på EU:s gröna giv […]

Aktuellt i Norden
15 October 2015

The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Föreningen Norden lanserade skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” på bokmässan i Göteborg fredag 25 september. Artikelförfattarna Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan Edman och Dagfinn Høybråten synar vägval som format den nordiska […]