Lär känna Föreningen Nordens generalsekreterare: Josefin Carlring