Aktuellt

8 apr 2021

Nordbor om Norden #1: Britt Bohlin

Nordbor om Norden är en serie om människor i Norden. Först ut möter vi Britt Bohlin, tidigare direktör för Nordiska rådet.

Berätta lite om din bakgrund och om hur du började intressera dig för nordiska frågor.

Jag är uppväxt nära norska gränsen vid Östfold fylke och har släkt och vänner där. Det hörde till barndomens förpliktelser att åka till Kornsjö på andra sidan gränsen för inköp av mjöl, socker mm. Vägen var då som nu otroligt slingrig och eftersom lönen för mödan bestod av världens godaste glassbåtar blev hemresan inte alltid så rolig…

Trots detta blev det tidigt så starkt och självklart att vi tillsammans med norska och danska vänner var EN gemenskap, först lite senare i livet vidgades cirkeln till hela Norden främst av geografiska skäl.

Du har under sju år verkat som direktör för Nordiska rådet. Vad  gör det nordiska samarbetet unikt och vilka  är Nordens styrkor?

Det finns många skäl till varför Norden är ett så starkt begrepp men jag menar att det viktigaste är den starka gemenskap de nordiska medborgarna emellan. Kanske har det sin grund i en annan tids Norden där ofred rådde och där gränser ständigt ritades om. För väldigt många människor innebar det otrygghet, stora umbäranden ochnöd där många människoliv gick til spillo. Släktingar, vänner och handelspartners skulle helt plötsligt betraktas som fiender grundat på beslut fattade långt, långt från människors vardag.

Idag är folkviljan odiskutabelt positiv till nordiskt samarbete och det ger en stark grund för politiska beslut som utvecklar samarbetet än mer. Vi har de instrument vi behöver och de är för det mesta effektiva, men kan bli ännu bättre.

Det finns en sak som skiljer oss nordbor från de flesta andra och det är att vi verkar och lever i en hög grad av tillit. Vi litar på att om vi betalar skatt får vi vård, utbildning mm, vi litar på att grannen sköter fastigheten på bästa sätt i bostadsrättsföreningens styrelse, vi litar på att min arbetskamrat tillvaratar mina intressen som fackligt förtroendevald osv. Vi har organiserat våra samhällen på denna grund av tillit – det är nordisk styrka!

Hur kan vi rusta Norden inför nutidens och framtidens utmaningar?

I denna globaliseringens tidevarv där pandemier sprids med vindens hastighet, klimatförändringar rusar åt fel håll och ekonomier står och faller med några få klick på skärmenskärmar behöver de nordiska länder varandra. Förmågan att hitta ännu mer samarbete för att möta globala utmaningar ger oss enorma möjligheter.

Kanske ska vi bli lite mer pragmatiska i våra regeringssamarbeten och inte invänta konsensus i varje fråga. Utan istället låta några parlament gå före ibland när det inte kan skada att samarbeten startar upp. I vårt parlamentariska samarbete har vi majoritetsbeslut. Det innebär att några parlament kan välja att följa ett beslut medan andra kan välja att avvakta. Det fungerar utmärkt!

Beskriv med en mening vad Norden är för dig.

När jag får frågan om vad Norden är för mig finns bara ett svar: Norden är Hemma.

 

Läs mer om vår nya satsning Nordbor om Norden HÄR.

Aktuellt hos Föreningen Norden