Norden spelar viktig roll i demokratins utmaningar