Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 7 500 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 80 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar. Utöver det har vi även ca 60 partners och stödjande medlemmar i lokalavdelningarna.

Medlemskapet i en lokalavdelning kostar huvudmedlemmen endast 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör.

Som medlem får du förmåner och rabatter hos bland annat Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös vandrarhem under sommaren och på hotellkedjan Nordic Choice, läs mera här

Medlemmar får även:

  • Erbjudanden om att delta i lokalavdelningarnas kulturarrangemang och resor. Som medlem får du dessutom lära dig mer om Norden och nordiskt samarbete
  • Nordens Tidning som utkommer fyra gånger per år

Familjemedlemskap

Om någon i ditt hushåll är medlem i Föreningen Norden kan du bli så kallad familjemedlem. Du får inga egna utskick och inte heller tidningen men har annars samma förmåner som andra medlemmar.

Familjemedlemskap kostar 25 kronor första året och sedan bestäms den av lokalavdelningen som du tillhör.

Familjemedlemskap

Om någon i ditt hushåll är medlem i Föreningen Norden kan du bli så kallad familjemedlem. Du får inga egna utskick och inte heller tidningen men har annars samma förmåner som andra medlemmar.
Familjemedlemskapet kostar 25 kr för första året.

Läs mer om medlemskapen här.

Bli medlem

Välj vilken lokalavdelning ni bor närmast eller vill tillhöra.