Östersjöområdets mellanfolkliga samarbete i fokus under Baltic Meeting Point