Pressmeddelande – Föreningen Norden tilldelas fana