Uttalande till Nordiska rådet från Föreningen Norden i Sverige och Norge