Nordens foto- och folkhögskola

Föreningen Norden är sedan mitten på 1950-talet huvudman för Nordens Folkhögskola Nordens Fotoskola som bedrivs på Biskops Arnö.

Verksamheten möjliggör möten som syftar till utbyte av erfarenheter och kunskaper och en djupare förståelse för våra likheter och skillnader i Norden. Kultur är ett viktigt verktyg att förmedla nordiska värderingar, som bygger på jämlikhet, demokrati och allas lika rätt i samhället

Attraktiva kurser med olika inriktningar

Utbildningen är idag uppdelad mellan Nordisk Folkhögskola och Nordens Fotoskola. Skolan erbjuder både längre och kortare utbildningar inom exempelvis film och drama, författarskola och foto.

Utöver praktiska utbildningar finns exempelvis kurs för nordiska språkstudier och nordisk kurs för lärarstudenter. På somrarna erbjuder skolan ett brett urval av sommarkurser.

För ansökan och mer information, se här.

Populära författarseminarier

Sedan 1960 har Biskops Arnö arrangerat populära nordiska författarseminarier, som riktar sig till författare från alla nordiska länder.

Hittills har drygt 200 seminarier arrangerats och omkring 4 000 författare från de nordiska länderna har varit på Biskops Arnö för att prata om text, kritik, litteratur, beroende på mötets tema och inriktning. Detta har gjort Biskops-Arnö till en unik plats i den litterära norden.

Föreningen Norden i Sverige är huvudman för skolan.