Verksamhetsberättelsen för 2021 visar nya sätt att mötas