Ungdomar i gränslandet

Tema 4: Varför valde vi att bosätta oss i Haparanda/Torneå                         

17.30-19.30 svensk tid

Plats: Konstmuseet Torneå

Kontaktperson:

Ola Backe backe.ola@gmail.com

www.haparanda.norden.se