Min plats i Norden – undervisningsmaterial och studiecirkel