Att prata om trygghet skapar också en känsla av trygghet