Hälsoparlamentet

Hälsoparlamentet

Elever som mår bra lär sig lättare. Och unga som lär sig något nytt mår bättre.

Hälsoparlamentet ger dina elever kunskap och konkreta verktyg för att må ­bättre, lära sig mer och skapa goda vanor för livet!

Kort sagt, Må bättre, lär dig bättre!

Börja här

VAD ÄR HÄLSOPARLAMENTET?

En stor utmaning idag är ungas ohälsa och att många elever inte klarar studierna.

Hälsoparlamentet hjälper till att lyfta frågor om hälsa och ger eleverna verktyg för livet. De lär sig metoder för delaktighet och inflytande, tränar på demokratiskt tänkande och utvecklar sin förmåga att lära sig mer genom bättre hälsa.

 • Utformat för skolans hälsofrämjande uppdrag.
 • Utvecklar elevernas kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati.
 • Ökar elevernas förmåga att bidra till en hälsosammare skolmiljö.
 • Utvecklar elevens förmåga att förbättra sin egen hälsa.
 • Hjälper eleverna att bli aktiva medborgare i en demokrati.
+ Ger värdefulla lärdomar för livet :)

HÄLSA + LÄRANDE = SANT

HÄLSA + LÄRANDE = SANT

Dani går andra året på Knut Hahns gymnasieskola, Ronneby. Hans klass har börjat jobba med området studiero, efter en termin med området goda relationer.

”Vi röstade fram området goda relationer och gemenskap. Vi har bland annat spelat volleyboll och gått och badat tillsammans. Vi har också haft temafester, där alla i klassen är inbjudna. Det är så sjukt kul, energin när vi är tillsammans! Vi gillar verkligen att vara tillsammans nu.”

Det är så sjukt kul, energin när vi är tillsammans i klassen! Vi gillar verkligen att vara tillsammans nu.
DANI
Årskurs 2
Knut Hahns gymnasieskola
Ronneby
DAGENS ÖVNING

Vad behöver vi för att uppnå god studiero i vår klass? Använd metoden brainstorming. Dela in er i mindre grupper. Samtliga grupper får post it-lappar. Ni ska komma på så många idéer som möjligt utifrån rubrikerna Se, Höra, Känna och Göra.

PROCESSCHEMA

 1. Sätt upp mål
 2. Sätt upp aktiviteter
 3. Skapa aktivitetsplan
 4. Genomför aktivitetsplanen
 5. Följ upp aktivitetsplanen
 6. Utvärdering

HÄLSOHJULET

Metoden bygger på nio olika faktorer där ni tillsammans väljer ut en att jobba fokuserat med under en period, för att sedan gå vidare till en ny.

Till varje faktor finns en metodbank, utbildningsmaterial och övningar som syftar till att väcka intresse och engagera dina elever i hälsofrämjande arbete.

Snurra på hjulet och utforska de olika hälsofaktorerna!

Snurra här
MENINGSFULL UNDERVISNING
STUDIERO
FYSISK HÄLSA
PSYSISK HÄLSA
DELAKTIGHET
ELEVHÄLSA
VÄRDERINGAR OCH REGLER
MILJÖ
GODA RELATIONER