Välkommen

Välkommen

Hälsoparlamentet

VÄLKOMMEN

Välj alternativ

VÄLKOMMEN TILL HÄLSOPARLAMENTET

Ungdomar som mår bra lär sig lättare. Och unga som lär sig något nytt mår bättre.

Genom metoden Hälsoparlamentet arbetar elever och skolpersonal med nio hälsofrämjande faktorer i en systematisk process där såväl enskilda elever som hela skolan är delaktiga. Arbetet med elever sker årskursvis, under mentorstid och via elevråd.

Skolans personal ges en introduktion, får tillgång till processtöd, metodbank och verktygslåda med utbildningsmaterial och övningar som passar bra att genomföra på individ-, klass- och skolnivå. I lärarhandledningen för Hälsoparlamentet förklaras arbetsprocessens olika steg som syftar till att väcka intresse, skapa engagemang för ett hälsofrämjande arbete samt förbereda elever för ett aktivt medborgarskap.

Presentation Hälsoparlamentet
Hälsoparlamentet

VÄLKOMMEN

Välj alternativ
Hälsoparlamentet

VÄLKOMMEN

Välj alternativ
Tillbaka till toppen