Välj alternativ

Välj alternativ

Välkommen

Välj alternativ

Processen i moduler

Välj alternativ

Med Hälsoparlamentet får du som är lärare, mentor, eller skolledare en metod för att arbeta strukturerat och hållbart med ungas hälsa och delaktighet i din klass eller på din skola. Upplägget och materialet är utvecklade för att stötta eleverna i sitt arbete med hälsofrämjande frågor och demokratiska processer från åk 7 till 9 på högstadiet och/eller från åk 1 till 3 på gymnasiet. Metoden utgår ifrån en hela-skolan-ansatsen, men skolan har också möjlighet att anpassa upplägg efter behov och önskemål.

Upplägget uppbyggt i moduler och möjligheten att välja mellan två alternativ gör det lätt för dig som är lärare eller mentor att plocka delar av materialet som bäst passar behovet i din klass. Det går exempelvis utmärkt att testa metoden med din klass under en termin (se processchema för alternativ 2 nedan) för att fokusera på ett särskilt hälsofrämjande område. Det går också att genomföra några moduler under exempelvis en temadag. Upplägget kan även varieras för olika klasser på samma skola, några kan följa alternativ 1 och andra alternativ 2.

Alternativ 1

Alternativ 1 riktar sig primärt till högstadieklasser. Här får eleverna en mer gedigen bakgrund i konceptet hälsa och de 9 hälsofrämjande faktorerna och får arbeta steg för steg i ett lugnare tempo. Enligt detta alternativ jobbar eleverna med samtliga 9 hälsofrämjande faktorer, 3 per läsår.


Processchema för ett läsår, enligt alternativ 1 eller 2.

Alternativ 2

Alternativ 2 riktar sig primärt till gymnasieklasser och här får elevernas delaktighet ta en större plats. Det är nämligen eleverna som röstar fram vilket hälsofrämjande område som de vill jobba med under en termin eller läsår. Detta alternativ innebär alltså en större flexibilitet, men högre krav på att eleverna själva driver processen framåt.


Processchema för en termin, bara för alternativ 2.

 

Modulerna som processen vilar på är desamma för båda alternativ, men materialet skiljer sig åt i Modul 1 (Introduktion för elever), Modul 3 (Planera – demokrati i praktiken) och Modul 4 (Genomföra hälsofrämjande aktiviteter).

Navigera till nästa sida Processen i moduler för att ladda ned lärarhandledningen till det alternativet du vill jobba med, där hittar du det material (PPT-presentationer, filmer, andra dokument) du behöver visa eller ladda ned för varje modul.

Välkommen

Välj alternativ

Processen i moduler
Välkommen

Välj alternativ

Processen i moduler
Tillbaka till toppen