Vilka är vi som skapat Hälsoparlamentet?

Vilka är vi som skapat Hälsoparlamentet?

Vilka är vi som skapat Hälsoparlamentet?

Metoden Hälsoparlamentet är resultatet av Föreningen Nordens treåriga Arvsfondsprojektet Hälsa, Delaktighet och Lärande.

Metoden har utvecklats under projektets första två år i samarbete med organisationen Demokratibygget, samt elever och lärare på sex pilotskolor runt om i landet: gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, Schillerska i Göteborg, Marks gymnasieskola i Skene, Engelbrektsskolan i Örebro, Sverigefinska skolan i Stockholm och Framnäs folkhögskola i Öjebyn.

Medverkande i utvecklingen av metoden och materialet har också varit en referensgrupp med representanter från skolvärlden så som forskare, organisationer och aktörer som jobbar med ungas hälsa och delaktighetsfrågor.

Under år tre utvecklades metoden ytterligare i samarbete med Charlotta Granath, lärare i SO-ämnen på Stiftelsen Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Charlotta är författare till Hälsoparlamentets två lärarhandledningar och metodbanken.

Medverkande experter och organisationer som har bidragit till att samla kunskap kring de 9 hälsofrämjande områdena är:

 

För frågor gällande Hälsoparlamentets material och/eller hemsida, kontakta Anna Scaramellini, koordinator: [email protected].

 

Tillbaka till toppen