Verktygslådan

Verktygslådan

Processen

VERKTYGSLÅDAN

Metodbanken

VERKTYGSLÅDAN

Verktygslådan är en resurs för alla som ska arbeta med Hälsoparlamentet. Med exempel på övningar och aktiviteter, metoder för genomförande, länkar och filmer finns ett smörgåsbord av inspiration för arbete med de 9 hälsofrämjande faktorerna. 

9 faktorer

De 9 hälsofrämjande områden eller faktorer som representeras i hälsohjulet har valts ut utifrån aktuell forskning och efter att ha testats med våra pilotskolor.
Under processens gång uppmuntras eleverna till att själva komma på aktiviteter som de kan genomföra för att stärka det utvalda området: verktygslådan med färdiga övningar och aktiviteter är dock ett viktigt stöd framför allt för högstadieelever och kan fungera som inspiration för klassens arbete med egna idéer.

Tänk på att dessa 9 områden har tagits fram för att kunna användas i skolan, men de följer med i olika former också utanför och efter skolan. Hälsohjulet fortsätter vara relevant exempelvis i arbetslivet: studiero blir arbetsro, och minst lika viktigt är det med en god arbetsmiljö och hanterbara arbetsuppgifter också som vuxen.

Tre nivåer

Övningarna för att utveckla det hälsofrämjande arbetet finns på tre nivåer;

Individnivå – reflektionsövningar och skapande av individuella planer och mål.

 Klassnivå – regler och aktiviteter för att stärka gemenskapen i klassen.

 Skolnivå – hur ett elevråd kan byggas upp samt genomförande av hälsofrämjande aktiviteter för hela skolan.

Övningar och aktiviteter som hänvisas till är beprövade och är framtagna av och med lärare och sakkunniga. Till samtliga områden finns tips på vidare material och länkar som du hittar på sidan Fördjupning i hälsohjulet.

Tänk på att vissa övningar som föreslås på klassnivå kan genomföras också på skolnivå och vice versa; detsamma innehåller många övningar på individnivå också diskussions- eller reflektionsmoment att genomföra med hela klassen som grupp.

Kunskap, exempel och nyttiga länkar

För varje hälsofrämjande område träffar du experter och organisationer som i korta filmer beskriver det enskilda hälsoområdet närmare och ger exempel som hjälper dig förstå vad området innebär i praktiken på skolan.

På sidan Fördjupning i hälsohjulet hittar du ytterligare information, nyttiga länkar och forskning för varje hälsofrämjande faktor som kan fungera till stöd och inspiration till arbetet med Må bra-planen.

Trygghetsbok

I Hälsoparlamentet ingår att deltagarna får en Trygghetsbok. Denna digitala bok delas mellan elev och mentor. Som deltagare får du möjlighet att reflektera över frågeställningar och aktiviteter med koppling till de 9 hälsofrämjande faktorerna. Trygghetsboken finns med dig under hela processen.

Klicka på ett av de nio hälsofrämjande områdena i menyn till höger eller klicka HÄR för att börja navigera Verktygslådan!

Processen

VERKTYGSLÅDAN

Metodbanken
Processen

VERKTYGSLÅDAN

Metodbanken
Tillbaka till toppen