Miljö

Miljö

Goda relationer

Miljö

Hanterbar undervisning

Arbetsmiljö är den miljö ni elever och all personal är i när ni går i skolan eller arbetar i skolan. Exempel på fysisk miljö är ljudnivå, ljussättning, städning, ergonomi och ventilation. Det är både lokaler med klassrum och utrymmen som korridorer och skolgård. Alla på skolan bidrar till en bra arbetsmiljö. Stökiga klassrum kan leda till ökad upplevelse av stress. Den fysiska miljön kan främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa, men kan också skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal.

Från årskurs 7 och uppåt har ni rätt att utse elevskyddsombud som företräder eleverna och verkar för en bra arbets­miljö på skolan.

Hör Karin Berglund och Charlotta Eriksson från Centrum för arbets- och miljömedicin berätta mer om det hälsofrämjande området Miljö:

ÖVNINGAR
Miljö
Arbetsrätt
ÖVNING Individnivå
INDIVIDNIVÅ

Utbildningsradion, UR, har skapat serien Justitia som handlar om arbetsrätt och arbetsmiljö. I serien tas verkliga case upp och via avsnitten får vi lära oss ord och begrepp samt rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Titta på avsnittet Arbetsrätt som beskriver vilka villkor som gäller på arbetsmarknaden. Ta reda på vad som menas med följande begrepp:

 • övertid
 • lönespecifikation
 • arbetstid
 • lön
 • arbetsmiljö
 • arbetsrätt
 • Arbetsmiljöverket
 • facket/fackförening
 • arbetstagare
 • arbetsgivare
 • kollektivavtal
 • anställningsavtal
 • provision
 • ob
 • a-kassa
 • pensionsavsättning
 • försäkringar
 • sexuella trakasserier

 

Steg 2
Diskutera

Dela in er i par. Diskutera frågeställningarna nedan:

 • Varför är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter?
 • Vad skulle du göra om du känner dig utnyttjad på arbetsplatsen?
Ergonomi och arbetsbelastning
ÖVNING Klassnivå
KLASSNIVÅ

Ergonomi och arbetsbelastning är viktigt, oavsett yrke. I denna övning ska ni få arbeta med fyra områden som rör arbetsmiljö, ergonomi och arbetsbelastning.

Material som behövs: Medicinboll, spade/skyffel, två kassar fyllda med exempelvis ärtpåsar, pallplint, tunnare idrottsmattor som eleverna kan dra varandra på. Stationerna passar bra att genomföra i en idrottssal.

 1. Arbetsställningar
 • Lyfta och bära
 • Skjuta och dra
 • Sittställning
 • Stående arbetsställning

 

 1. Ljus och belysning

 

 1. Klimat
 • Värme, kyla & luftfuktighet
 • Ljud och buller

 

 1. Stress av avspänning
 • Positiv och negativ stress

 

Tips!

Ta del av följande material som beskriver olika ergonomistationer och har tillhörande frågeställningar.

Station 1:
Skotta snö

På den här stationen ska du skotta medicinbollen från det ena stället till det andra. Hur ska du bäst göra för att inte skada ryggen?

Station 2:
Precisionsarbete vid olika arbetshöjd

På den här stationen ska du arbeta på tre olika arbetshöjder. Arbeta på varje höjd en liten stund och försök tänka hur det arbetet skulle kännas under en längre tid. Vilken arbetsnivå känns bäst att arbeta på och varför?

Station 3:
”Bära och lyfta matkassar”

Att bära matkassar från affären tillhör vardagssysslor hos många familjer. Hur känns det att bära en kasse i varje hand jämfört med att bära båda kassarna i en hand? Vilken kroppsdel belastas?

Station 4:
Lyfta en pallplint

Du ska lyfta en pallplint och ställa den en bit bort. Hur ska du lyfta för att inte skada ryggen? På vilken kroppsdel ska den största belastningen ligga?

Station 5:
Skjuta och dra

Prova att skjuta och dra en kompis. Hur gör du för att agera ergonomiskt riktigt? Vad blir skillnaden med ett icke ergonomiskt arbetssätt? (Ett hjälpmedel kan vara en matta att dra på.)

Enskild reflektion

 • Vilka skillnader kunde ni se mellan att utföra arbetsuppgifter på olika sätt och på låg respektive hög höjd etcetera?
 • På vilket sätt hör ergonomi och arbetsliv ihop?

 

Skriv svaren i din Trygghetsbok.

Elevskyddsombud
ÖVNING Skolnivå
SKOLNIVÅ

Från och med årskurs sju kan eleverna utse ett elevskyddsombud. Elevskyddsombuden är representanter för elever och ska säga vad eleverna tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal. Känner du till vem som är elevskyddsombud på din skola?

Som elevskyddsombud ska du representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Du behöver vara lyhörd för hur stämningen är på skolan och vad som brister i arbetsmiljön. Du behöver också känna till reglerna som ställer krav på arbetsmiljön. Det är också bra att känna till skollagen och läroplanen eftersom de styr skolans undervisning.
Som elevskyddsombud ska du;

a) vara med på skyddsronder
b) delta i planering av ombyggnad av skolan
c) delta när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

Du ska bevaka att skolan utför skyddsronder både för den fysiska och psykiska miljön.

Arbetsmiljöverket

 

Exempel på arbetsuppgifter för ett elevskyddsombud:

 • Gå på promenad i skolan notera hur miljön är.
 • Tänk på ljudnivå, ljus och den allmänna miljön. Behöver det köpas in tassar till stolarna eller sättas upp gardiner i klassrummet för att minska ljudet?
 • Samla in information från skolans elever och förmedla detta till skolans ledning.
 • Undersök om eleverna på skolan anser att det är för hög ljudvolym i skolan. Låna en ljudmätare och ha i klassrummet under dagen, diskutera sedan resultatet gemensamt i klassen.
Tillbaka till toppen