Elevhälsa

Elevhälsa

Delaktighet

Elevhälsa

Värderingar

Inom elevhälsan arbetar: skolsköterskan, skolläkare, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog. Alla i elevhälsan arbetar i ett elevhälsoteam för att alla elever ska må bra, utvecklas och lära sig saker. Rektor är ansvarig för arbetet.
Hos elevhälsan går du på hälsobesök och får vaccinationer. Du har också rätt att vända dig till elevhälsoteamet när du har funderingar eller problem och vill träffa en vuxen för att prata, till exempel om du känner dig stressad, vill ha information om sex och relationer, något jobbigt har hänt i skolan, hemma eller på fritiden, mm.

Hör rektor Emma Rosengren berätta mer om det hälsofrämjande området Elevhälsa:

ÖVNINGAR
Elevhälsa
Arbete med Trygghetsboken
ÖVNING Individnivå
INDIVIDNIVÅ

Ta fram din Trygghetsbok. Välj 5 av de följande frågorna och besvara dem:

 • Hur mår du?
 • Hur känns det i klassen?
 • Vad gör du på rasterna?
 • Hur har du det på lektionerna?
 • Vad uppskattar du i skolan?
 • Är det något du saknar?
 • Hur kan vi alla hjälpas åt så att alla känner sig inkluderade?
 • Har du sett någon som har blivit illa behandlad på skolan?
 • Vad tycker du man ska göra när någon blir illa behandlad?
 • Har du blivit utsatt för något som gjort dig ledsen?
 • Har du någon som du kan prata med om du behöver?

 

 • Finns det någon plats på skolan där du inte känner dig trygg?
 • Varför tror du att du inte är trygg där?
 • Vad kan man göra för att otrygga platser ska kännas trygga?
 • Var på skolan känner du dig mest trygg?
 • Vilka sociala medier använder du regelbundet?
 • Hur ska man uppträda på sociala medier?
 • Har du någon gång blivit kränkt eller hotad på nätet?

 

 • Vad ska du göra om du blir kränkt eller hotad på nätet?
 • Vad är kränkande språk?
 • Varför ska inte ett kränkande språk användas?
 • Vilka ord tycker du inte ska användas?
 • Har du hört någon använda ett kränkande språk på skolan?
 • Vad kan man göra för att få barn och vuxna att använda ett bättre språk?
 • Vad är respekt?
 • Är respekt viktigt? Varför/varför inte?
 • Hur visas respekt?
 • Har du någon gång känt att du inte blivit respekterad? Hur kändes det?
 • Skriv minst ett snällt beteende som du sett någon annan i klassen göra.

 

Avsluta följande meningar:

 • I veckan har jag bidragit till ett bättre klassklimat genom att…
 • Innan nästa mentorstid ska jag … (skriv minst två konkreta beteenden som du tycker är viktiga för att bli en bra klasskamrat som du kommer att testa, skriv gärna när du ska göra det och mot vem)
Heta stolen
ÖVNING Klassnivå
KLASSNIVÅ

Sätt er på stolar i en ring. Läs upp ett påstående i taget. Det finns inte något rätt eller fel och det går bra att ändra sin åsikt efter hand.

 • alla som har något rött på sig byter plats
 • alla som skulle vilja åka luftballong byter plats
 • alla som tycker att skolmaten är god byter plats
 • alla som tycker att det är bra med/alternativt vill ha fasta placeringar i klassrummet byter plats
 • alla som tycker att det är arbetsro på alla lektioner byter plats
 • alla som tycker att det är lärarens ansvar att det är arbetsro på lektionerna byter plats
 • alla som någon gång har sett taskiga kommentarer på sociala medier byter plats
Bjud in elevhälsoteamet
ÖVNING Skolnivå
SKOLNIVÅ

Skolans elevhälsoteam, EHT, består ofta av en kurator, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsoteamet kan besöka klasserna och introducera vilka de är, vad de gör och vad elever kan få stöd och hjälp med.

Inför ett EHT-besök passar det bra att förbereda er genom att titta på och prata om följande filmer från UR:s serie Orka plugga – Må bra.

Hur du mår påverkar hur du presterar (2,32 min.)

Förbered frukosten (5,06 min.)

Tips till dig som har svårt att sova (2,44 min.)

Vad händer i hjärnan när du tränar (3,18 min.)

Emotionell kompetens- träna på hantera negativa känslor (6,13 min.)

Hantera negativa tankar (4,33 min.)

Strategier för goda studier hemifrån
ÖVNING Skolnivå
SKOLNIVÅ

Elevhälsoteamen inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, främst Erica Hebbe, kurator på Viktor Rydberg gymnasium Djursholm, skapade en presentation med tips som samtliga klasser tog del av och fick diskutera under mentorstid. Presentationen innehöll följande information:

Dygnsrytm

Grundförutsättning: håll en god dygnsrytm i vardagen

 • Gå upp i god tid innan lektionen startar.
 • Gå och lägg dig i tid på kvällen.
 • Ät vid regelbundna tider.

 

Struktur

 • Gör ett veckoschema där du skriver in allt från pluggtider, inlämningar, prov, när du ska äta, när du ska ta en paus/promenad/brainbreak och när du ska avsluta.
 • Rama in dagen och varva plugg med olika avbrott.
 • En tidsram kommer få dig att plugga mer effektivt!
 • Mallar för scheman att fylla i etcetera finns gratis att hämta på nätet.

 

Plats och Rutiner

 • Bestäm dig för vilka rutiner du mår bra av, till exempel att alltid börja dagen med att gå upp och göra dig i ordning, äta frukost, ta en promenad och sedan sätta dig ner för att plugga.
 • Bestäm dig för en plats i ditt hem att sitta på där du inte störs av onödiga intryck, där du sitter i ett upprätt, helst vid ett fönster så att du får dagsljus på dig. Sängen är inte en bra sittplats för plugg utan är endast för avkoppling!

 

Dagsljus sänker sömnhormonet melatonin och gör oss automatiskt mer pigga, därför är det bra att börja dagen med att komma ut!

Pausa

 • Varva pluggandet med korta pauser, det ökar inlärningen och får dig både att orka längre och prestera bättre.

 

Pausa genom att till exempel:

 • Ta en kopp te utomhus
 • Sätt på musik, “lets dance”- video och dansa
 • Yoga eller meditera
 • Ta en promenad
 • Måla något
 • Spela ett instrument en stund
 • Sjung!

 

Hjälp varandra!

Bestäm med en, eller flera vänner att äta frukost tillsammans digitalt eller dylikt, vid en viss tidpunkt varje vardagsmorgon. Stötta varandra i rutiner. Ta en telefonpromenad med en vän vid en viss tidpunkt varje dag.

Var snäll mot dig själv!

Stöter du på problem av något slag, prata med någon om det och be om hjälp! Vem som helst som du tror vill lyssna och hjälpa dig. Skolans elevhälsa kan du alltid vända dig till.

Viktigast av allt, kom ihåg att alltid vara snäll mot dig själv!

Fråga dig själv: “Vad behöver jag för att må bra och komma dit jag vill?” Många gånger sitter vi själva på svaren och kan få syn på dem, bara vi ger oss tid att själva ställa oss frågan.

Sammanfattning

 • Håll dygnsrytmen! Gå upp och gå och lägg dig i tid, samt ät på regelbundna tider.
 • Skapa struktur under dagen med hjälp av dagsscheman, utöver lektionsschemat.
 • Hitta bra platser att studera på i ditt hem och ge dig själv bästa förutsättningar för effektiva studier. Plugga inte i sängen!
 • Pausa på olika sätt under dagen.
 • Hjälp varandra! Prata med dina vänner om hur ni kan stötta varandra.
 • Var snäll mot dig själv och ta hjälp av närstående eller skolans elevhälsa när du behöver.

 

Jobba tillsammans:

 • Håller ni med om tipsen?
 • Kan ni skapa en egen presentation eller handbok med tips på goda studiestrategier?
Tillbaka till toppen