Processen i moduler

Processen i moduler

Välj alternativ

Processen i moduler

Verktygslådan

Processen i moduler

Material

Lärarhandledning Alternativ 1 (högstadiet)

Lärarhandledning Alternativ 2 (gymnasiet)

Trygghetsbok (PPT, för digital delning) – Klicka på knappen “Make a copy” efter att ha öppnat länken för att importera Trygghetsboken till ditt eget Google Drive-konto

Trygghetsbok (Word-dokument)

Pusselaktivitet

Måbra-plan

Arbeta demokratiskt – fyrfältare

Intyg Hälsoparlamentet

 

Introduktionsmodul – För skolans personal

Film 1. Introduktion av Hälsoparlamentet för personalen

PPT 1. Introduktion av Hälsoparlamentet för personalen

Skolverket: Arbeta med att främja trygghet och studiero – Undersök tillsammans

Modul 1 – Introduktion för elever

Film 2. Introduktion av Hälsoparlamentet-metoden för elever

Film 3. Genomgång av 9 hälsofrämjande faktorer

PPT 2. Genomgång av 9 hälsofrämjande faktorer

 

Modul 2 – Nuläge, enkätundersökning

Film 4. Genomgång av enkätfrågor – för elever

PPT 3. Genomgång av enkätfrågor – för elever

Digital enkät (Klicka på knappen “Make a copy”/”Kopiera” efter att ha öppnat länken för att importera enkäten till ditt eget Google Drive-konto)

PPT 4. Genomgång av enkätfrågor – för personal

PPT 5. Genomgång av enkätsvar – för elever

 

Modul 3 – Planera – Demokrati i praktiken

Film 5. Demokrati i praktiken

Film 6. Arbete med hälsofrämjande aktiviteter enligt alternativ 1

PPT 6. Arbete med hälsofrämjande aktiviteter enligt alternativ 1

Film 7. Arbete med hälsofrämjande aktiviteter enligt alternativ 2

PPT 7. Arbete med fyrfältare

PPT 8. Förändringsprocess för ökat välmående – sätta upp mål

 

Modul 4 – Genomföra hälsofrämjande aktiviteter

PPT 9. Arbete med Aktivitetsplanen enligt Alternativ 1

PPT 10. Arbete med Aktivitetsplanen enligt Alternativ 2

 

Modul 5 – Utvärdering och nästa steg

PPT 11. Utvärdering av arbete med hälsofrämjande områden – med elever

PPT 12. Utvärdering av arbete med hälsofrämjande områden – med personal

Välj alternativ

Processen i moduler

Verktygslådan
Välj alternativ

Processen i moduler

Verktygslådan
Tillbaka till toppen