Vad vet vi om Finland – vårt närmaste grannland?”

Informationsaktiviteter, samtal, utställningar. Bild och musik används. ”Vad vet vi om Finland – vårt närmaste grannland?”

Höstterminen 2017
På skolor i Pajala kommun inom åk 4-9 samt på bibliotek.
Berit Öström, berit.ostrom@gmail.com, 070-662 82 42