Allmänt

12 feb 2019

Det svenska ordförandeskapsåret i Nordiska ministerrådet 2018

Under kalenderåret 2018 har Sverige varit ordförande i Nordiska ministerrådet. Ett ordförandeskap som har genomsyrat hela Regeringskansliet och dess departement. Totalt har Regeringskansliet genomfört 165 möten, seminarier och workshops – från Kiruna och Haparanda i norr till Lund och Ystad i söder.

Inom ramen för huvudprioriteringarna har vi åstadkommit mycket som vi kan vara stolta över under 2018:

 • Vi har satt digitaliseringsfrågorna högt på agendan och drivit på samarbetet kring allt från e-legitimationer, AI och 5G till vård på distans och digitaliseringens betydelse för bioekonomin och den framtida arbetsmarknaden.
 • Statsministrarna har på svenskt initiativ enats om att Norden ska vara världens första integrerade 5G-region.
 • Vi har under 2018 avklarat 14 gränshinder mellan våra länder och gett Gränshinderrådet ett nytt och mer ambitiöst mandat. Förklara vad för typ av gränshinder man menar.
 • Stort fokus på nyanlända kvinnors etablering. Dessutom har det nordiska samarbetsprogrammet för integrering förnyats och ska gälla för perioden 2019–2021.
 • Vi har sjösatt fyra ordförandeskapsprojekt på områden där vi har sett ett tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet.
 • Vår ambition att knyta det nordiska samarbetet närmare våra baltiska grannländer har börjat ge resultat.
 • Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024.
 • Sverige var ansvarig för de nordiska ordförandeskapsaktiviteterna vid FN:s kvinnokommission årliga möte, Commission on the status of women, CSW.
 • Sverige anordnade ett lunchseminarium och redovisade resultat från de nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordic Gender Effect at Work” i samband med OECD:s Social Ministerial Meeting i Montreal.
 • Det första nordiska kulturtoppmötet någonsin anordnades i Malmö, där politiker från hela Norden diskuterade kulturpolitiska utmaningar och samarbetsmöjligheter.
 • Medlemsländerna har valt en ny generalsekreterare som tillträder 2019 och som är den första kvinnan på posten.
 • UD har, i samarbete med Föreningen Norden, också anordnat ett stort evenemang på Centralstationen i Stockholm för att fira Nordens dag på temat ”ett Norden för alla”.

Läs mera här!

Aktuellt hos Föreningen Norden