Allmänt

3 jan 2019

Pressmeddelande – Norden hundra år

Samtidigt som den svenska demokratin firar hundra år firar föreningen Norden i Sverige sitt bildande. För hundra år sedan startade det moderna nordiska samarbetet med ideella krafter föreningen Norden i Sverige, Norge och Danmark.

”Föreningarna Nordens betydelse för demokratiutvecklingen i de nordiska samhällena ska inte underskattas och fokus borde också framöver ligga på att stärka demokratin.” skriver Henrik Wilén, generalsekreterare för Föreningarna Nordens förbund.

Föreningen Norden i Sverige firar ge­nom att blicka framåt 100 år till. Ett framtidsfokus som tar ansats i det positiva som det nordiska samarbetet har medfört för dess medlemmar, de bosatta och verksamma i Norden.

”I relation till de officiella nordiska samarbetsorganen är Föreningarna Nordens uppgift även i framtiden att vara opinionsbildande, informerande och idégivande.” Henrik Wilén.

Under 2019 kommer Norden 100 år firas lokalt på flera håll i våra lokalavdelningar. Det kommer firas nationellt i form av bland annat en seminarieserie med framtidsfokus, Nordens dag med ett stort arrangemang i Stockholm och event i samband med Nordiska rådets session i oktober. Utöver detta uppmuntrar föreningen till flaggdag den 23 mars 2019, både nationellt, regionalt och lokalt.

Generalsekreterare
Bo Andersson
Mobil: 070-221 79 28
Mejl: [email protected]

 

Läs mer om föreningen Nordens historia.

 

Aktuellt hos Föreningen Norden