Allmänt

2 Nov 2017

FNF Uttalelse om nordisk infrastruktur

 

 

 

Uttalelse om nordisk infrastruktur

Vi oppfordrer Nordisk råd til å prioritere nordisk samferdsel på tvers av grensene og følge opp Helsingforsavtalens intensjon om å utvikle samarbeidet på samferdselsområdet og lette forbindelsene mellom landene (Artikkel 26). Det nordiske samarbeidet bør jobbe for å fremme mobiliteten i Norden. I globaliseringens og kunnskapssamfunnets tidsalder blir regionstenkningen stadig viktigere. Små land må slå sine krefter sammen for å nå opp til konkurransedyktige volumer.

Det finnes et stort, uutnyttet potensial for mer ambisiøse, innovative nordiske samarbeid om grenseoverskridende samferdselsprosjekter. En økt satsning på nordiske transportsamarbeid innebærer muligheter for å spare store summer på felles investeringer. Suksessen med Øresundsbroen og den utbredte nordiske fergetrafikken i nyere tid viser også at å prioritere vil kunne være både mer samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøvennlige.

Det foreligger i dag en rekke spennende visjoner om å skape bedre transportforbindelser i Norden: Den finske regjeringen har tatt initiativet til å utrede en arktisk jernbanetrasé fra Rovaniemi-Kirkenes. Flere aktører ønsker å bidra til å realisere strekningen mellom Stockholm – Oslo, og Oslo – Göteborg – København. Med fjellflyplassen som nå etableres mellom Sälen og Trysil kan skiturister snart reise sømløst over grensene.

Behovet for å styrke infrastrukturen mellom de nordiske landene er definitivt til stede. For eksempel velger kun 13 prosent tog på strekningen mellom Stockholm og Oslo i dag. Ved å redusere reisetiden til 2.55 timer anslås det at andelen som benytter toget vil øke til 60 prosent. Alle som ønsker å utforske nabolandenes arbeidsmarked, kulturliv eller natur bør kunne gjøre dette uten å måtte legge enda en bil til køen. Dessverre står ikke grensekryssende nordisk transport høyest på den politiske agendaen i de nordiske landene i dag. Derfor bør eksempelvis jernbaneselskapene med ansvar for infrastruktur i Danmark, Finland, Norge og Sverige slås sammen.

Helsingfors, 30. oktober 2017

Foreningene Nordens Forbund

Rune Mørck Wergeland

nestleder

Foreningerne Nordens Forbund
Snaregade 10A
DK-1205 København K
[email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden