Allmänt

14 aug 2019

HM. Konungen firar föreningens hundraårsjubileum

På HM. Konungens initiativ firas föreningen Nordens hundraårsjubileum med en dag i Svinesundsregionen, en av de mest innovativa regionerna i Norden när det gäller gränsöverskridande samarbete. Tillsammans med Svinesundskommittén, Strömstads kommun och Uddevalla kommun arrangerar vi därför en heldag för att uppmärksamma föreningen Nordens jubileum. Föreningen bildades år 1919 och är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

I regionen syns det nordiska samarbetet dels genom engagerade medlemmar och medborgare längs den svensk-norska gränsen, dels i regionens utveckling inom teknik, hållbarhet och arbetsmarknad dels regionens framträdande roll när det gäller gränshindersfrågor. HM. Konungen deltar hela dagen, tillsammans med bland andra Henrik Wilén från föreningarna Nordens förbund, professorn i marin ekologi Kerstin Johannesson, VD Svinesundskommittén Elsie Hellström mfl.

Svinesundskommittén och Strömstads kommun är mycket glada för att hovet och föreningen Norden väljer att förlägga sitt firande till gränstrakten mot Norge i norra Bohuslän den 25 september. Det program som just nu färdigställs tar fasta på HM Konungens intresse för havet och miljön med fokus på Skagerack och pågående marin, gränsregional samverkan.

Under sitt besök i Strömstad kommer HM Konungen ta del av en rad exempel på hållbar förvaltning av gemensamma havs- och fiskeresurser. På programmet står också en båttur i gränsvattnen och Oscarspromenaden.

Se hela dagens program här!

Press – Skicka ett mail till [email protected] för mer information

Svinesundskommittén, Elsie Hellström, VD, tel 070-648 60 79. E-post: [email protected]

Strömstads kommun, Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, tel 072-145 31 01. E-post: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden