Aktuellt

14 jun 2019

Norden – more than scandinavia 2019

Tillsammans med Biskops-Arnö, Utrikesdepartementet samt de nordiska ambassaderna för Island, Norge och Finland, anordnade föreningen Norden halvdagsseminariet på Biskops-Arnös folkhögskola, för 11 året i rad. Seminariet riktar sig till alla ambassader i Stockholm i syfte att sprida och skapa en bredare förståelse för det nordiska samarbetet.

Temat för årets seminarium var ”The sea around us” med fokus på både havet som resurs och havet i behov av skydd och omsorg.

Dagen inleddes av Mats Hellström, tidigare Minister för handel och landshövding i Stockholms län om nordiskt samarbete, lokal demokrati, social säkerhet och innovation. Därefter talade Birgitta Englin, vice ordförande i föreningen Norden, om föreningen Nordens historia genom 100 år och föreningens roll i samhället. Islands Ambassadör Estrid Brekkan informerade om det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och dess prioriteringsområden där havet ingår.

Paneldiskussionen modererades av Caroline de Gruyter, Europakorrespondent och kolumnist för NRC Handelsblad. I panelen satt Marjukka Porvari, direktör för Clean Baltic Sea Projects på John Nurminen Foundation, Unni Kløvstad, Rådgivare och chef för Havsteamet på Norges Utrikesdepartement, Stefán Skjaldarsson, direktör för naturresurser och miljöfrågor på Islands Utrikesdepartement, samt Helen Ågren, Ambassadör för havet på Sveriges Utrikesdepartement. Panelen diskuterade de utmaningar som ställs i samband med klimatförändringarna men också de resurser havet kan bidra med. Havet kopplar samman de nordiska länderna med varandra men också de nordiska länderna med resten av världen.

Efter avslutad paneldiskussion avslutades dagen med lunch i Gotiska salen med en kort föredragning om Biskops Arnös historia.


Organisationssekreterare

Emma Götlund
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden