Kristina Nilsson satte tonen för Nässjöbornas resa