Lär känna Föreningen Norden Norrbottens delprojektledare Pia Jägstrand