Lär känna Föreningen Norden Västerbottens verksamhetsledare Veronica Berg