Lär känna Föreningen Norden Norrbottens projektledare Jan Kemi