Nadia Jensen Nielsen: “Jag har alltid varit väldigt stolt över Grönlands kultur”