NATO som arena för att fördjupa samarbete i Norden