Aktuellt

29 apr 2021

Nordbor om Norden #2: Charbel Tawk

Charbel Tawk – ingenjör från Libanon som blev social entreprenör i Sverige

För snart 7 år sedan flyttade jag till Sverige. Jag är utbildad civilingenjör och har jobbat både i mitt hemland och i Saudiarabien. När jag kom till Sverige och fått mitt uppehållstillstånd lärde jag mig svenska och började söka jobb. Jag sökte hundratals jobb som jag var kvalificerad för, men fick avslag på alla. Detta gjorde mig nyfiken, varför är det så? Jag diskuterade frågan med vänner och bekanta och landade i att det största problemet är kulturklyftorna. Svenska normer och värderingar skiljer sig enormt från de värderingar som många nyanlända är uppvuxna med.

Att sudda ut missuppfattningar och fördomar

För att överbygga kulturklyftor mellan svenska arbetsgivare och nyanlända personer startade jag och Faisal Albinali organisationen Peers Bridge. Vi jobbar med digitala och fysiska kurser där vi på deltagarnas modersmål diskuterar och lär mer om de värden som är signifikanta för Sverige, men också Norden. Kurserna berör teman som jämställdhet, demokrati, sexualitet, inkludering och tolerans. En annan kurs utbildar om arbetsmiljön på svenska och nordiska arbetsplatser som ofta skiljer sig markant från arbetsplatser i andra delar av världen. Speciellt när det kommer till frågor om jämställdhet, tillit, ledarskap, grupparbete och kommunikation.

Nordiska möten som inspirerar

Jag har deltagit i många event med kollegor från andra nordiska länder. Det ger oss möjlighet att utbyta idéer och lösningar och lära oss mycket av varandra. Vi möter ofta liknande utmaningar eftersom de nordiska kulturerna har så mycket gemensamt, det finns därför många idéer som fungerar lika bra i vilken nordisk stad som helst.

Ibland när vi håller öppna föreläsningar och pratar om det svenska ledarskapet händer det att vi får frågor från nordbor som är bosatta i Sverige. De behöver också hjälp med att bättre förstå vissa aspekter av arbetskulturen i Sverige. Det kan låta konstigt i mina öron med tanke på att skillnaderna mellan de nordiska länderna ofta är minimala. Fast vissa saker skiljer sig förstås, till exempel hur man ger generellt feedback. Min bild är att i Sverige är feedback generellt försiktigt framfört, medan danskarna generellt ger mer rak feedback.

Som social entreprenör ser jag även ett stort behov att kraftsamla våra insatser tillsammans med offentliga sektorn och andra ideella organisationer för hur vi kan skapa inkluderande samhällen. Det kan vara onödigt svårt ibland men en viktig utmaning att ta sig an och vi ska skapa en hållbar region. Jag tror det finns potential i att samarbete mer kring social innovation inom hela Norden.

Livet i en gränsregion

Sverige är mitt hem och som boende i i Helsingborg har jag kunnat avnjuta alla fördelar med att bo i en gränsregion. Att kunna åka över till Köpenhamn, att kunna utforska och lära mig mer om den danska arbetsmarknaden. Att kunna leva som det inte finns några gränser mellan våra länder. Det är frihet. Jag ser fram emot att kunna återuppta den livsstilen när pandemin är över.

Aktuellt hos Föreningen Norden