”Det säkerhetspolitiska läget knyter oss närmare varandra”