Verksamhetsberättelse från ett år med möten, dialoger och samarbeten